Grups

L'esplai Bitxus està format per set grups d'edat i les Mosques (monis), aquest curs 2021-2022 es troben oberts tots els grups d'edat excepte Corcons.

Els grups d'edat els fem generalment en funció dels anys de naixement, però les monitores també tenim en compte altres criteris a l'hora de realitzar els grups d'edat com poden ser: les amistats i la maduresa de l'infant o jove, entre altres.

FORMIGUES

2016-2017

Escarabats

2014-2015

Saltamartins i llagostes

2012-2013

Borinots

2010-2011

Papaorelles

2008-2009

Corcons

Grup tancat durant el curs 2021/22

Puces i polls

2005-2007

Mosques

Monitores