Grups

L'esplai Bitxus està format per cinc grups d'edat i les Mosques (monis), aquest curs 2020-2021 els 5 grups d'edat es troben oberts.

Els grups d'edat els fem generalment en funció dels anys de naixement, però les monitores també tenim en compte altres criteris a l'hora de realitzar els grups d'edat com poden ser: les amistats i la maduresa de l'infant o jove, entre altres.

Escarabats

2013-2015

Saltamartins i Llagostes

2010-2012

Borinots

2008-2009

Corcons

2005-2007

Puces i Polls

2002-2004

Mosques

Monitores