Defensem la llengua

Al llarg dels darrers anys hem pogut veure com l'ús del català, especialment entre infants i joves, ha decaigut. Aquest fet ha contribuït a desencadenar l'emergència lingüística que viu el català actualment.


Cada any es fan i es publiquen estudis de l'ús de la llengua a la nostra societat. Enguany, ha sortit un estudi sobre l'ús del català als patis de les escoles i instituts, que no deixa de ser un reflex de la llengua que usen infants, joves i adolescents a l'hora de socialitzar entre elles. Aquest indica que només un 14,6 % de les converses a l'hora del pati en instituts de zones urbanes de Catalunya són en català. Alhora, una altra dada que crida l'atenció és que només un 32 % de les catalanes fem servir el català en contextos socials. Fet que també ens porta a pensar que, a poc a poc, la llengua està morint.


Des de l'Esplai Bitxus considerem que, a Catalunya, la llengua ha esdevingut una eina de cohesió social, generadora d'espais de trobada entre les diferents comunitats presents al territori, i ha contribuït a desenvolupar la història i la cultura que compartim com a societat.


És per tot això que, des de l'Esplai Bitxus, ens comprometem a:

  • Seguir promovent l'ús del català i de la cultura catalana com a eina de cohesió social.

  • Lluitar davant l'emergència lingüística que pateix la llengua.

  • Garantir els drets lingüístics de les nostres infants i joves a l'esplai.

Publicat el 10 de desembre de 2021